Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

FIJN RC, COLLIER MP, LUBBE SK, PLATTEEUW M & DUIJNS Sj (2021) Wulpentrek over zee: een studie naar vliegbewegingen en vlieggedrag in relatie tot nieuwe windparken op zee. LIMOSA 94 (1): 77-82.

Wulpen Numenius arquata vliegen tijdens hun seizoensmigratie tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa over de Noordzee. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat Wulpen tussen de Waddenzee en Scandinavië ook een groot deel over zee vliegen. Momenteel is er nog weinig bekend over het vlieggedrag en de individuele trekroutes van Wulpen, maar aangezien er concrete en vergevorderde plannen zijn om het aantal windturbines op zee in de gehele Europese Noordzee (Denemarken, Duitsland, Nederland, BelgiĆ«, Verenigd Koninkrijk) aanzienlijk te verhogen, is er behoefte aan kennis hierover. In 2020/21 wordt daarom op basis van bestaand en nieuw onderzoek met GPS-loggers geprobeerd om de vliegroutes en het vlieggedrag, zoals hoogte, snelheid en timing van trekkende Wulpen, in kaart te brengen. Op basis van deze gegevens kan een inschatting worden gemaakt van aanvaringskansen van Wulpen met bestaande en toekomstige offshore windturbines.

[english summary]limosa 94.1 2021
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster