Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

KLEEFSTRA R, BIJLEVELD AI, VAN DIJK A-J, VAN ELS P, FOLMER E, VAN TURNHOUT C & VAN WINDEN E (2021) Overwinterende en doortrekkende Wulpen in Nederland: trends in aantallen en verspreiding sinds de jaren zeventig. LIMOSA 94 (1): 44-57.

Jaarlijks maakt een kwart tot de helft van de wereldpopulatie Wulpen op enig moment gebruik van ons land. Daarmee is Nederland van uitermate groot belang voor overwinterende en doortrekkende Wulpen uit grote delen van Europa. De grootste aantallen houden zich op in en rond de zoute wateren van de Waddenzee en de Delta, maar ook in het binnenland komen Wulpen voor, onder andere in boerenland en op slaapplaatsen. Op vrijwel al die plekken worden Wulpen al decennialang geteld. Hoe zijn de aantallen en de verspreiding van Wulpen buiten het broedseizoen de afgelopen 45 jaar veranderd?

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 94.1 2021
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster