Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

OTTENS HJ, WIERSMA P, KUSTERS T & DIJKSTRA B (2021) Nestbescherming en habitatgebruik van gezenderde kuikens geven inzichten voor bescherming van Drentse Wulpen. LIMOSA 94 (1): 30-42.

Het aantal in Nederland broedende Wulpen is sinds 1990 met ca. 40% afgenomen. Als belangrijkste oorzaak hiervan wordt de lage overlevingskans van kuikens aangevoerd. In 2019 hebben we in de provincie Drenthe 25 wulpenkuikens uit beschermde nesten gevolgd met een radiozender. Dit bood nieuwe inzichten in de overleving, doodsoorzaken en het habitatgebruik van de kuikens. De resultaten van deze studie kunnen helpen om het agrarisch natuurbeheer effectiever in te zetten en de Wulp in Drenthe beter te beschermen.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 94.1 2021
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster