Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa 93.1 2020

[vorige]

[volgende]


KLEYHEEG E, DIRKEN S †, VAN BEUSEKOM R, EGGENHUIZEN T, JONKERS D, KOFFIJBERG K, MAJOOR F & NAGTEGAAL J Ruiende Casarca's in Nederland: aantalsontwikkeling, herkomst, ecologie
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

ALTENBURG JF & BOUDEWIJN TJ Bosuil predeert lokale boerenzwaluw-populatie: effecten op overleving, reproductie en partnerkeuze
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

KLEEFSTRA R Stappen bij maanlicht: nachtelijk foerageergedrag van Kol- en Brandganzen rond een Friese slaapplaats
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

OOSTERHUIS R Dramatische afname van Groningse Ringmussen
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

KLEEFSTRA R Andermans Veren
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

VAN DEN BREMER L, VAN TURNHOUT C, PIERSMA T, NIENHUIS J & DE JONG A Broedprestaties van Nederlandse Huiszwaluwen
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

Nederlandse Ornithologische Unie
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]limosa 93.1 2020

webmaster