Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NOU biedt u toegang tot een schat aan ornithologische informatie. Zo ontvangt u bij een gewoon NOU lidmaatschap drie maal per jaar een papieren versie van ARDEA en vier maal per jaar LIMOSA en heeft u volledig toegang tot alle digitale artikelen in beide tijdschriften. Daarnaast organiseert de NOU jaarlijks 2 themadagen voor haar leden waarin actuele onderwerpen met betrekking tot vogelonderzoek aan bod komen. In 2015 is de voorjaarsthemadag vervangen door een zeer succesvol meerdaags congres. Dit is in 2016, 2017 en 2019 voortgezet. Verder beschikt de NOU over een grote boeken- en een omvangrijke tijdschriftenbibliotheek die voor de leden te raadplegen zijn.

De contributie voor 2023 (voor leden in Nederland) bedraagt € 55,- per kalenderjaar voor personen van 25 jaar en ouder, € 26,- voor jeugdleden (jonger dan 25 jaar) en voor gezinsleden (geen tijdschriften) € 9,- . U kunt de NOU machtigen tot automatische overschrijving van de contributie met dit machtigingsformulier.

Voor leden in het buitenland en voor losse abonnementen op ARDEA en LIMOSA, zowel buitenlandse als voor instituten, gelden andere bedragen. Zie voor de volledige lijst hier.

Alle correspondentie betreffende lidmaatschappen, opzeggingen, adreswijzigingen, abonnementen en oude jaargangen van de tijdschriften Ardea en Limosa dient men te richten aan de ledenadministratie van de NOU: E-mail: leden@nou.nu

Abonnementen

Kiest u enkel voor een abonnement op ARDEA dan kunt u kiezen tussen een digitaal abonnement (zonder papieren versie) of een papieren versie (zonder toegang tot de digitale artikelen). Er is via een los abonnement dus geen combinatie papier en digitaal mogelijk. Daarvoor moet u lid worden.

Kiest u voor een los abonnement op Limosa dan is alleen een papieren versie mogelijk en bedraagt het abonnementsgeld € 19,- per jaar. Dit bedrag geldt alleen voor personen en niet voor instituten.

Overigens zijn alle oude artikelen van ARDEA en LIMOSA (ouder dan 5 jaar) wel voor iedereen vrij toegankelijk via de website.

Opzeggingen minimaal één maand vóór het nieuwe lidmaatschapsjaar.

Betalingsinformatie

Voor contributies van de NOU, abonnementsgeld voor abonnementen op Limosa en andere financiële transacties ontvangt u een factuur.
Betalingen dient u vervolgens te verrichten met vermelding van het factuurnummer.

U kunt uw eigen gegevens over lidmaatschap of abonnement hier beheren via internet. Activeer uw account en u krijgt per email de inlog-codes toegestuurd. Met de inlogcodes kunt u ook pdf-versies van Ardea en Limosa downloaden. U kunt zich hier ook on-line aanmelden als nieuw lid.

U kunt de ledenadministratie benaderen via e-mail: leden@nou.nu; adres: NOU Ledenadministratie, p/a Sovon, Postbus 6521, 6503 GA Nijmegen.