nou ledenadministratie / membership administration

nieuw lid / new member

Vul de gegevens volledig in. /Please enter your data.

naam / surname 1 voorletters / initials 2
adres / address roepnaam / first name
adres / address 3 postcode / postal code
plaats / town land / country 4
email telefoon / telephone
website 5 mobiel / mobile
sexe / gender
 man / male  vrouw / female
geboortedatum / birth date 6
Hoe wilt u bij voorkeur berichten ontvangen? / We can send our notices via:       post    email
Uw voorkeurstaal is / Your language of preference is:       Nederlands    Engels
1naam zonder voorvoegsels zoals van der, die komen in het vakje voorletters / familyname without prefixes
2voorletters inclusief tussenvoegsels / intitials and prefixes of family name
3toevoegingen voor het adres, zoals een kamernummer / additions to the address, e.g. roomnumber
4vul hier niets in als het Nederland is/ only enter countries other than NL
5hier kunt u een persoonlijke website invullen / personal website
6geboortedatum als jjjj-mm-dd jaar-maand-dag / date format yyyy-mm-dd
Prijzen voor het jaar 2021 / Prices for 2021euroMaak hieronder uw keuze
Choose an option below
NOU lid (digitaal)NOU member (digital)45.00
NOU lid NederlandNOU member Netherlands50.00
NOU lid EuropaNOU member Europe62.00
NOU lid WereldNOU member World75.00
NOU jeugdlid NederlandNOU youth member Netherlands25.00
NOU gezinslid NederlandNOU family member Netherlands9.00
Limosa abonnement individueel papier NederlandLimosa printed subscription individual Netherlands19.00
Limosa abonnement individueel papier EuropaLimosa printed subscription individual Europe36.00
Limosa abonnement individueel papier WereldLimosa printed subscription individual World43.00
Ardea abonnement instituut papier Nederland Ardea printed subscription institute Netherlands82.00
Ardea abonnement instituut papier EuropaArdea printed subscription institute Europe105.00
Ardea abonnement instituut papier WereldArdea printed subscription institute World116.00
Ardea abonnement instituut digitaal NederlandArdea digital subscription institute Netherlands145.00
Ardea abonnement instituut digitaal EuropaArdea digital subscription institute Europe145.00
Ardea abonnement instituut digitaal WereldArdea digital subscription institute World145.00
Ardea abonnement instituut papier en digitaal NederlandArdea printed and digital subscription institute Netherlands184.00
Ardea abonnement instituut papier en digitaal EuropaArdea printed and digital subscription institute Europe184.00
Ardea abonnement instituut papier en digitaal WereldArdea printed and digital subscription institute World184.00
Limosa abonnement instituut papier NederlandLimosa printed subscription institute Netherlands57.00
Limosa abonnement instituut papier EuropaLimosa printed subscription insitute Europe74.00
Limosa abonnement instituut papier WereldLimosa printed subscription institute World87.00
Limosa abonnement instituut digitaalLimosa digital subscription institute103.00
Limosa abonnement instituut papier en digitaalLimosa printed and digital subscription institute134.00
Ardea en Limosa abonnement instituut digitaalArdea and Limosa digital subscription institute201.00
Ardea en Limosa abonnement instituut papier en digitaalArdea and Limosa printed and digital subscription institute275.00
Geen van deze optiesNone of these options 
1  Met het NOU lidmaatschap ontvangt u ARDEA en LIMOSA per post en hebt U digitaal toegang tot alle jaargangen
2  Een jeugdlid is aan het eind van het lidmaatschapsjaar jonger dan 25 jaar
3  Een gezinslid is een tweede lidmaatschap op hetzelfde adres en krijgt geen ARDEA en LIMOSA per post, wel digitaal
4  Bij een abonnement per post ontvangt U een papieren versie en heeft U geen toegang tot digitale bestanden
5  Bij een digitaal abonnement hebt U via internet toegang tot alle artikelen van ARDEA, maar ontvangt U geen ARDEA op papier
6  Voor instituutsbibliotheken gelden hogere tarieven dan voor individuele abonnementen
7  Maak een keuze door één van de rondjes rechts in de tabel aan te klikken
English
1  A member of the NOU receives ARDEA and LIMOSA per mail and has digital access to all issues
2  A youth member is younger than 25 years in the year of subscription
3  A family member is a second membership at the same address without extra ARDEA and LIMOSA per mail, but including digital access
4  With a subscription per mail, you receive a printed version with no access to digital issues
5  A digital subscription allows you access to all issues, but you receive no printed version
6  Institutional libaries have a higher subscription rate than individual persons
7  Make a choice by clicking on one of the circles in the right column

Hieronder kunt U een korte opmerking plaatsen / You can enter a short remark below