Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Zwarts L. & Dirksen S. (1990) Digestive bottleneck limits the increase in food intake of Whimbrels preparing for spring migration from the Banc d'Arguin Mauritania. ARDEA 78 (1-2): 257-278
Op de Banc d'Arguin zijn Regenwulpen in staat om in april 1,5x zoveel voedsel op te nemen als in de winter. Ze kunnen dit dankzij een verhoogd voedselaanbod. Hun belangrijkste prooidier is de Wenkkrab Uca tangeri. Deze op het strand levende krabben komen in april vaker uit hun hol. Twee andere krabsoorten, Panopeus africanus en soms Callinectes marginatus die gegeten worden op de zeegrasvlakten, zijn later in het seizoen actief; die worden dan met meer succes bejaagd. Het is voor de Regenwulpen niet mogelijk om hun gewicht snel te laten toenemen omdat ze de snelheid waarmee ze voedsel opnemen niet onbeperkt kunnen opvoeren. Het is ook niet mogelijk om eerder te beginnen met hun gewichtstoename omdat de prooibeschikbaarheid voor hen tot eind maart zo laag is. Alles wijst er op dat het voor Regenwulpen onmogelijk is om eerder dan rond 1 mei vanaf de Banc d'Arguin vertrekken naar de Europese 'tankstations'. De jaarcyclus van de Regenwulp blijkt dus afhankelijk te zijn van de jaarcyclus van de prooisoort waar ze het winterhalfjaar van afhankelijk zijn.


[close window] [previous abstract] [next abstract]