Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Zwarts L., Blomert A.M. & Hupkes R. (1990) Increase of feeding time in waders preparing for spring migration from the Banc d'Arguin Mauritania. ARDEA 78 (1-2): 237-256
Steltlopers kunnen alleen in gewicht toenemen door de voedselopname te verhogen in de 4-6 weken voordat ze vertrekken van de Banc d'Arguin. Sommige soorten (b.v. Bonte Strandloper, Kanoet Strandloper en Rosse Grutto) bereiken dit door hun foerageertijd te verlengen: ze foerageren meer 's nachts en gaan door met foerageren tijdens de lange droogligtijden met dood tij en wanneer het heel warm is. Onder zulke omstandigheden zijn ze in februari en maart meestal niet erg actief. De foerageertijd van andere soorten (b.v. Kleine Strandloper) neemt niet toe in de loop van het seizoen, hetgeen inhoudt dat de vogels de opnamesnelheid moeten opvoeren. 's Winters bestaat er een negatief verband tussen de foerageerduur per etmaal en het lichaamsgewicht, maar deze trend verdwijnt tijdens de opvetperiode in maart en april. Kleine steltlopers foerageren 's nachts vaker dan gr0te soorten, maar tijdens de opvetperiode zijn ook grote steltlopers gedwongen om 's nachts voedsel te zoeken. De tijdsbesteding wordt verklaard als een optimale tijdsbesteding.


[close window] [previous abstract] [next abstract]