De Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) is een vereniging voor amateur en professionele vogelonderzoekers en stelt zich tot doel de interactie en kennisoverdracht tussen beide groepen te bevorderen. De vereniging staat open voor alle vogelliefhebbers, maar richt zich in het bijzonder op mensen die meer willen weten over de verspreiding, ecologie en gedrag van vogels.

De NOU en haar werkgroepen organiseren verschillende activiteiten, waaronder excursies en studiedagen. Daarnaast brengt de NOU het wetenschappelijke tijdschrift Ardea uit en in samenwerking met Sovon het blad Limosa. Beide tijdschriften zijn (voor leden volledig) digitaal toegankelijk.

Laatste Nieuws

Aankondiging online NOU-bijeenkomst zaterdagmiddag 27 maart
 
Beste NOU-leden,
 
Graag hadden we een aankondiging gedaan voor een echte NOU-bijeenkomst waar we elkaar weer eens zouden kunnen spreken, maar helaas is dat nog niet mogelijk. Daarom hebben we als NOU-bestuur besloten om op zaterdagmiddag 27 maart een online bijeenkomst te houden. Daarin combineren we twee interessante wetenschappelijke voordrachten met de Algemene Ledenvergadering, waarin het bestuur verantwoording aflegt voor twee bestuursjaren: 2019 en 2020. Het (voorlopige) programma voor deze middag is als volgt:
 
14:00 Start, korte inleiding
14:10 Adriaan Dokter (Cornell University, New York) - indicatief: grootschalige migratiepatronen vanuit verschillende vragen en methoden (Amerika en Europa)
15:00 Pauze
15:15 Ruud Foppen (Sovon) - indicatief: resultaten van 5 jaar tuintelling (speciale aandacht voor merel, vink, groenling)
16:00 ALV 2020-2021
17:30 Eind
 
Omdat we een aantal zaken goed moeten regelen voor deze middag, vragen we jullie om je met een kort formulier te registreren.
 
De vergaderstukken voor de ALV (agenda, jaarverslag, financiële verantwoording etc.) zijn via deze pagina in te zien.
 

Met dit bericht willen we van de gelegenheid gebruik maken om jullie ons mooie vernieuwde logo te laten zien dat is gemaakt door Arnold Meijer/BlueRobin dtp. Het heeft nog steeds de vertrouwde purperreiger, maar nu in een wat kleuriger jasje. We zijn van plan om hiermee verder te bouwen aan een mooiere website, zodat de informatie over de vereniging beter (en aantrekkelijker) beschikbaar is voor iedereen.
 
Ten slotte is er nog een verzoek vanuit de AKN: de universiteitsbibliotheek van de Ilia State University in Georgië is op zoek naar een goede reeks oudere jaargangen van ons tijdschrift Ardea. Wanneer iemand die op de plank heeft staan en er een goede bestemming voor zoekt, kan zij of hij contact opnemen met Frank de Miranda: frank.demiranda@outlook.com
 
We hopen van harte dat jullie allemaal gezond deze vreemde periode doorkomen, en dat er buiten voldoende afleiding is te vinden voor de stress die de coronapandemie met zich meebrengt.
 
Met een hartelijke groet van het NOU-bestuur.
 Landelijke dag was online op 28 november, hier kun je alles terugkijken

 
De laatst verschenen
ARDEA
De laatst verschenen
LIMOSA

Op de website onder [nieuws][over leden] is een bibliografie opgenomen van prof. K.H. Voous, samengesteld door J. Wattel.
Alle genoemde ARDEA en LIMOSA artikelen zijn gratis te lezen via deze website. De bibliografie is hier te vinden.

De Nederlandse Ornithologische Unie is nu ook op facebook. Druk op de facebook-pagina op de knop [vind-ik-leuk] om het nieuws te blijven volgen.

 

Succesvolle themadagen en boeiende tijdschriften. Ardea heeft al meer dan honderd afleveringen en de NOU voelt zich nog piepjong. Informatie over lidmaatschap.

Onze tijdschriften zijn nu bijna voor alle jaargangen beschikbaar via internet. Ook kunt U de nieuwste Ardea en Limosa online lezen. Klik op de plaatjes hieronder.

latest issue of Ardea
Proeven aan veldonderzoek
Limosa