De Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) is een vereniging voor amateur en professionele vogelonderzoekers en stelt zich tot doel de interactie en kennisoverdracht tussen beide groepen te bevorderen. De vereniging staat open voor alle vogelliefhebbers, maar richt zich in het bijzonder op mensen die meer willen weten over de verspreiding, ecologie en gedrag van vogels.

De NOU en haar werkgroepen organiseren verschillende activiteiten, waaronder excursies en studiedagen. Daarnaast brengt de NOU het wetenschappelijke tijdschrift Ardea uit en in samenwerking met Sovon het blad Limosa. Beide tijdschriften zijn (voor leden volledig) digitaal toegankelijk.

Laatste Nieuws

NOU-themadag op 14 maart
Het aquatische milieu staat op verschillende vlakken onder druk, maar er zijn ook lichtpuntjes. Wat zijn de gevolgen voor vogels? Deze en andere vragen worden besproken in de komende NOU-themadag met als thema "Visetende vogels: tussen wal en schip?". De dag wordt gehouden op 14 maart 2020 in de Gelderlandfabriek in Culemborg (Stationsweg 7, 4101 NG Culemborg). Hiervoor willen we u graag van harte uitnodigen.
 
De dag zal worden gevuld met presentaties over uiteenlopende onderwerpen, met onder andere:
- Jan Veen over onderzoek en bescherming van broedkolonies van meeuwen en sterns in West Afrika.
- Sovon over aantallentrends van visetende vogels in Nederland.
- Mardik Leopold over hoe fotoarchieven het dieet van ijsvogels hebben onthuld.
- Casper van Leeuwen over viseters als verspreiders van zaden, ongewervelden en nutriënten.
- Joep de Leeuw over voedselreservering voor vogels: hoeveel vis is genoeg?
 
Maar ook:
- Voldoende tijd om mede-ornithologen te spreken door een ruim opgezet programma, inclusief lunch.
- Algemene ledenvergadering.
 
De themadag zal duren van 09:30 tot 19.00.
Kosten: 10 euro voor de complete dag (inclusief lunch), 5 euro voor studenten / jeugdbondsleden.
Aanmelden is mogelijk via het aanmeldformulier.
 
Programma
09:30-10:00 Inloop met koffie/thee
10:00-11:00 Onderzoek en bescherming van broedkolonies van meeuwen en sterns in West-Afrika.
Jan Veen
11:00-11:30 Koffie/thee
11:30-12:00 Aantallentrends van visetende vogels in Nederland.
Menno Hornman
12:00-12:30 Viseters van de Noordzee in de tijd en ruimte.
Martin Poot
12:30-13:30 Lunch
13:30-14:30 Algemene Ledenvergadering NOU
14:30-14:45 Koffie/thee
14:45-15:10 Lepelaars in de Waddenzee: een kotsverhaal.
Jeltje Jouta
15:10-15:35 Hoe fotoarchieven het dieet van IJsvogels hebben onthuld.
Mardik Leopold
15:35-15:55 Koffie/thee
15:55-16:20 Voedselreservering voor vogels: hoeveel vis is genoeg?
Joep de Leeuw
16:20-16:45 Kunnen Visdieven ook zonder spiering in het IJsselmeer?
Camilla Dreef
16:45-17:10 Viseters als verspreiders van zaden, ongewervelden en nutriënten.
Casper van Leeuwen
17:10-17:30 Koffie/thee
17:30-18:00 Langlopend onderzoek aan Aalscholvers in Nederland en Europa: wat leverde het op?
Mennobart van Eerden
18:00-19:00 Borrel en napraten

 
De laatst verschenen
ARDEA 107(3)
De laatst verschenen
LIMOSA 92(3/4)

Op de website onder [nieuws][over leden] is een bibliografie opgenomen van prof. K.H. Voous, samengesteld door J. Wattel.
Alle genoemde ARDEA en LIMOSA artikelen zijn gratis te lezen via deze website. De bibliografie is hier te vinden.

De Nederlandse Ornithologische Unie is nu ook op facebook. Druk op de facebook-pagina op de knop [vind-ik-leuk] om het nieuws te blijven volgen.

 

Succesvolle themadagen en boeiende tijdschriften. Ardea heeft al meer dan honderd afleveringen en de NOU voelt zich nog piepjong. Informatie over lidmaatschap.

Onze tijdschriften zijn nu bijna voor alle jaargangen beschikbaar via internet. Ook kunt U de nieuwste Ardea en Limosa online lezen. Klik op de plaatjes hieronder.

latest issue of Ardea
Proeven aan veldonderzoek
latest issue of Limosa