LIMOSA publiceert artikelen, korte bijdragen en andere informatie op veldornithologisch gebied betreffende vogels in Nederland, en verschijnt vier keer per jaar.

LIMOSA home

eerdere afleveringen

Limosa 89.2 jaargang 2016Limosa 89.1 jaargang 2016
Limosa 88.4 jaargang 2015Limosa 88.3 jaargang 2015
Limosa 88.2 jaargang 2015Limosa 88.1 jaargang 2015

[meer afleveringen]

 Limosa 89.3 jaargang 2016

nieuwste aflevering jaargang 89 (3) 2016  bekijk

VAN DER HUT R, DIJKSHOORN D, HOOYMANS J, HYLKEMA J & VAN DE KAMP J Porseleinhoenen peilen: roepactiviteiten en habitatkeuze in een Fries laagveengebied
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

POOT M, FIJN R & SCHOTEN H Het belangrijkste overwinteringsgebied van Futen in Nederland, de Hollandse kustzone, is goed telbaar vanuit een vliegtuig
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

KLEYHEEG E & OSKAM C Verrassende prooikeuze van een steenuilenpaar in Zuid-Holland
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

HULSCHER JB, VOSLAMBER B & NIENHUIS J Moeder en dochter Grote Canadese Gans broeden na elkaar succesvol in hetzelfde nest: wat waren de gevolgen?
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

KRAMER J, DE GROOT E & KLEEFSTRA R Een vissende Blauwborst
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

SCHEKKERMAN H, VAN DEN BREMER L, VAN DER JEUGD H & VAN TURNHOUT C Demografische achtergronden van populatietrends van Wilde Eend en Krakeend in Nederland
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

Andermans veren
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

NOU: Derde editie van NOU congres in 2017
[gratis pdf]

Recensies
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

Voor oude jaargangen van LIMOSA
voor 1981: Antiquariaat Van Hoorn, Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, 024-3223772
vanaf 1981 tot heden:
Ekko Smith, Ir. van Stuivenbergweg 4, 6644 AB Ewijk