Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

FOKKER KC (2021) Territoriale Boomleeuweriken op braakliggend terrein buiten de zandgronden. LIMOSA 94 (3): 128-131.

De Boomleeuwerik Lullula arborea is in Nederland een broedvogel die vrijwel alleen in de duinstreek en de oostelijke zandgronden voorkomt (Vogel 2018). De soort komt daar tot broeden op heide en schrale duingraslanden en soms op akkers. Sinds het begin van de twintigste eeuw breidt de soort zich uit in Nederland, waarbij rond 1900 de duinstreek al werd bereikt. De uitbreiding bleef echter beperkt tot de zandgronden.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 94.3 2021
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster