Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

KLEEFSTRA R, VAN DIJK A-J, NIENHUIS J, SCHEKKERMAN H & VAN TURNHOUT C (2021) Broedende Wulpen in Nederland: verspreiding, aantalsontwikkeling en broedsucces van een steltloper in zwaar weer. LIMOSA 94 (1): 4-18.

Wulpen broedden voorheen in allerhande natuurgebieden. Ze waren te vinden in de Hollandse duinen, op heides, in hoog- en laagveen, in oeverlanden rond meren en in uiterwaarden van rivieren. Het prachtige geluid van jodelende Wulpen verstomt echter. De Nederlandse broedpopulatie krimpt al zo'n 40 jaar en daarom is de Wulp ondertussen op de Rode Lijst verschenen. In de meeste natuurgebieden komen nog amper Wulpen tot broeden, de meerderheid bevindt zich nu nog in agrarisch gebied. Kortom, er hebben zich grote veranderingen voorgedaan. In dit artikel schetsen we die veranderingen en de oorzaken die daaraan ten grondslag lijken te liggen.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 94.1 2021
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster