Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

TINBERGEN J (2012) NOU themadag Veroudering bij vogels. LIMOSA 85 (3): 142-142.

Themadag 'VEROUDERING BIJ VOGELS' 24 november 2012, Nijmegen

Sommige vogels worden heel oud en anderen niet. Hoe komt dat, en welke invloed heeft veroudering op grote beslissingen in het leven zoals de voortplanting? Is het verstandig direct voluit te gaan of is het beter reserves over te houden voor later? En verandert dit als een vogel ouder wordt? Doen ze dan minder of eindigen ze met een knal? Het natuurlijke en sociale decor waarbinnen deze keuzes gemaakt moeten worden speelt mogelijk een belangrijke rol. Misschien kunnen wij als mensen ook nog iets opsteken van de beslissing die vogels nemen naarmate ze ouder worden. Tijdens deze studiedag bespreken we de achtergronden van veroudering bij vogels. Deze dag vindt plaats op de Universiteit Nijmegen in de Refter, als parallel programma tijdens de Landelijke dag van Sovon.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 85.3 2012
[volledige inhoud van deze LIMOSA]