Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

RUITENBEEK W, K SCHARRINGA & P ZOMERDIJK (2012) Veranderingen in de broedvogelbevolking van Noord-Holland in de laatste 20 jaar . LIMOSA 85 (3): 117-130.

Eind 2010 verscheen een nieuwe broedvogelatlas van Noord-Holland. De samenstellers waren vooral ge´nteresseerd in de veranderingen die de Noord-Hollandse broedvogelbevolking heeft ondergaan sinds de vorige atlas van 1990. Die veranderingen zijn groot en verrassend, want het resultaat lijkt op het eerste gezicht positief: meer broedvogels, zowel qua soorten als qua aantallen. Maar nadere beschouwing leert dat het wel om meer van hetzelfde gaat.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 85.3 2012
[volledige inhoud van deze LIMOSA]