Foto: Peter Teune
Limosa Search Issues Subscriptions Editor Guidelines NOU Home Nederlands

Limosa article summary      

[previous]

[next]

NOU (2015) Abstracts NOU-lecture day Honest food. LIMOSA 88 (3): 145-147.

STIENEN EWM Specifieke sterns versus multidisciplinaire meeuwen: hoe specialiste en generalisten verschillen in voedselkeuze
SOTILLO GONZALEZ A Wat aan de kleintjes voeren? Het combineren van GPS-tracking en stabiele isotopen om de voedselkeuze van ouiders van Kleine Mantelmeeuwen te bepalen.
CRESSWELL W De trade-off tussen verhongeren en predatierisico: wat, wanneer en hoe je voedsel zoekt hangt af van wie jou misschien opeet.
VERKUIL YI Forensisch keutelonderzoek - DNA in feces legt dieet bloot.
SAMPLONIUS JM Leeftijd van nestjongen en seizoenstiming be´nvloeden prooikeuze in Bonte Vliegenvangers.
BIJLEVELD A Avonturiers en thuisblijvers onder wadvogels.
DOKTER AM Opvetten op kwelders of in polders: de verschillen voor een rotgans.


[free pdf] [dutch summary]limosa 88.3 2015
[full content of this issue]


webmaster